U bent hier

Aanmelding nieuwe leerling

Nieuwe leerlingen

Vier-jarigen
Jaarlijks organiseren wij een informatieavond in januari. Dit schooljaar vindt deze avond plaats op maandag 22 januari 2018. We beginnen deze avond om 19.30 uur. Aansluitend aan deze avond kunt u uw kind aanmelden. Klik hier om het aanmeldingsformulier te bekijken en downloaden. Ingevulde formulieren van de kinderen geboren tussen juni 2014 en juni 2015 graag retour voor 15 februari in verband met de planning voor het nieuwe schooljaar. 

Tussentijdse aanmelding
Bij leerlingen die  instromen, afkomstig van een andere basisschool vragen wij altijd informatie op bij de school waar de leerling vandaan komt. Voor deze situatie maakt u een afspraak met de directeur waarna de aanmeldingsprocedure in gang wordt gezet. 

De Rijksoverheid heeft een digitale gids opgesteld  over de inhoud van het onderwijs, de gang van zaken op scholen en de wetten en regels voor het onderwijs. Een informatiegids voor ouders.

Klik hier voor de digitale gids Basisonderwijs 2015-2016.