U bent hier

Buitenschoolse opvang Dol-Fijn

Buitenschoolse opvang: Dol-Fijn

De buitenschoolse opvang is ondergebracht in het lokaal van de peuterspeelzaal en maakt daarnaast gebruik van ruimtes in de basisschool. Voor de kinderen is er volop speelgelegenheid omdat er, naast het aanwezige speelgoed, spel- en speelmateriaal is aangeschaft voor de oudere kinderen. De BSO heeft 4 medewerkers die ouders en kinderen van harte welkom heten. Voor de voorschoolse opvang zijn dat juffrouw Joke en juffrouw Annie, bij u bekend als de leisters van Jip en Janneke. Voor de naschoolse opvang zijn dat Anja Schouteten en Nick van Kesteren. De buitenschoolse opvang is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-49637054 en het vaste aanspreekpunt is Anja Schouteten.
Voor meer informatie kunt u na schooltijd ben hen terecht,St. Remigiusstraat 1a.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met hoofdkantoor van Stichting Kinderopvang Nuth: 045-5244323.

Stichting Kinderopvang Nuth
Op school zijn brochures van het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang met nadere informatie over:
1. de soorten opvang;financiële zaken en procedures;
2. dagelijkse praktijk;
3. de (centrale) oudercommissie;
4. het pedagogisch beleid;
5. alle overige onderwerpen

Gastouderbureau
Wie voor zijn kind een huiselijke en kwalitatief goede opvang zoekt met een brede flexibiliteit, kan terecht bij Gastouderbureau “Kinder Maatje”. Het Gastouderbureau staat geregistreerd bij de gemeente Nuth en voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.
In een op school verkrijgbare brochure zijn de algemene gegevens en de richtlijnen aan gastouders opgenomen. Los hiervan is ook een Pedagogisch plan opgesteld voor het Gastouderbureau. De gastouders zijn eraan gehouden de opvang in te richten overeenkomstig de door de overheid gestelde voorwaarden van welzijn, kwaliteit, veiligheid en hygiëne en zich daarbij ook te richten naar de door SKN opgestelde voorwaarden, richtlijnen en het pedagogisch plan. Het belang van het kind staat daarbij steeds voorop.
Zie ook: Stichting kinderopvang nuth