U bent hier

Cultuureducatie

 

Wat is Cultuureducatie?

Onder cultuureducatie worden alle vormen van educatie verstaan waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Kinderen maken kennis met verschillende cultuuruitingen en verdiepen hun inzicht daarin. Cultuureducatie wordt in de praktijk gehanteerd als verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie.

Hoe geven wij vorm aan Cultuureducatie?

We nemen met alle groepen deel aan "Kunstmenu" van Parkstad.

Binnen het programma van Kunstmenu komen verschillende leervormen aan bod:

  1. Actief: Leerlingen beoefenen zelf een kunstdiscipline zoals bijvoorbeeld dans, drama, schilderen of zingen. Zij leren zich kunstzinnig uitdrukken, ontwikkelen tevens kennis van materialen, gereedschappen en instrumenten en verwerven hiernaast vaardigheden en technieken.
  2. Receptief: Leerlingen kijken of luisteren naar professionele kunstproducten zoals een theatervoorstelling, concert of tentoonstelling. Ze leren kenmerken, stijlen en stromingen herkennen en doen hiernaast kennis van termen en begrippen op.
  3. Reflectief: Leerlingen ‘beschouwen’ kunstproducten, zij denken, lezen, praten er over en wisselen van gedachten met elkaar. Bij zowel actieve als receptieve kunstbeoefening kan reflectie plaatsvinden. Reflectie op de kunstervaring en het eigen productieproces en de analyse hiervan vormen de essentie van kunsteducatie.

De combinatie van actieve, receptieve en reflectieve elementen levert de effectiefste vorm op van kunsteducatie.

Naast het Kunstmenu organiseren we jaarlijks, in samenwerking met de ouderraad, enkele culturele activiteiten per groep.