U bent hier

Leerplicht regels en verlof

Alle kinderen onder de 18 moeten gewoon naar school!
De leerplichtwet: een heldere basis.
De regels over extra verlof liggen vast in de leerplichtwet. Deze wet stelt dat alle kinderen in Nederland van 5 t/m 16 jaar volledig leerplichtig zijn.
Snipperdagen buiten de schoolvakanties zijn er niet bij. De kinderen hebben gedurende het schooljaar namelijk voldoende vrij. Ook moet er voorkomen worden dat er onredelijke situaties ontstaan: het ene kind wel, het andere kind geen vrij. Het is aan de directeur van de school om te bepalen wanneer er een uitzondering kan worden gemaakt.
Als u meer dan 10 dagen vrij wilt vragen, beslist de leerplichtambtenaar van Bureau Vroegtijdig School Verlaten hierover.
Het is overigens strafbaar om kinderen zonder toestemming van school te houden; u loopt het risico op een proces-verbaal.
Vrij voor een lekker lange vakantie?
Een weekje eerder op zomervakantie? Of een weekje ertussenuit in het najaar? Alleen als het door het beroep van tenminste een van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties vrij te nemen, kan uw kind extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld als u seizoensgebonden arbeid doet of in de horeca werkt. Aan dit extra verlof zijn wel regels verbonden. Uw kind mag maar éénmaal per jaar 10 dagen extra vrij krijgen. En deze vakantiedagen mogen niet in de eerst twee weken van het schooljaar vallen. Het vakantieverlof moet u minimaal acht weken van tevoren –schriftelijk- aanvragen bij de directeur van de school, voorzien van een werkgeversverklaring.
 
Het verlofformulier kunt u op school vragen of downloaden.
Vrij voor gewichtige omstandigheden.
In de leerplichtwet worden geen regels genoemd omtrent wel of geen extra verlof kunnen aanvragen. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt iedere aanvraag individueel, op basis van de richtlijnen van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.
 
Redenen voor vrijstelling van het onderwijs.
De leerlingen van onze school nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders kan een leerling worden vrijgesteld voor:
-deelname aan godsdienstlessen op basis van niet gelovig of andere geloofsrichting.
-deelname aan gymnastieklessen op basis van medische indicatie.
In beide gevallen geldt dat er een alternatief programma wordt geboden.