U bent hier

Luizencontrole

Binnen onze school streven we ernaar om de kinderen een omgeving zonder hoofdluis aan te bieden.

Er is een groep ouders die na iedere vakantie de kinderen controleren op hoofdluis.
De data staan vermeld op de schoolkalender.
De controleouders zijn geïnstrueerd door de GGD en gaan zorgvuldig te werk volgens een afgesproken procedure. Vanuit de groep is een coördinator aangesteld. Voor 't Kirkeveldsje is dat Dorothé Lucassen. Mocht u haar om advies willen vragen of u aanmelden als luizenouder dan kan dit op haar emailadres dorothelucassen@gmail.com.

Indien er principiële bezwaren tegen deze controle zijn, kan men deze kenbaar maken op school. Indien er bij uw kind luizen of neten geconstateerd worden, krijgt u hier persoonlijk bericht over. Voor de behandeling van hoofdluis  zijn gangbare spullen bij apotheek of drogist te verkrijgen.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis vindt u uitgebreide informatie over de behandeling van hoofdluis:

www.hoofdluis.org. Ga naar op deze site naar het menu in de linkerbalk.U vindt een stappenplan in het submenu: Over hoofdluis, Help! Hoofdluis.