U bent hier

Overblijven

Overblijven op ’t Kirkeveldsje

Wettelijk gezien wordt de opvang tussen de middag Tussenschoolse opvang genoemd. In de volksmond heet het overblijven. Wij benoemen het voor het gemak dus ook zo. Het overblijven wordt op onze school door de overblijfgroep vorm gegeven. Deze groep bestaat uit overblijfouders en een coordinator. De vaste overblijfouders hebben een basiscursus gevolgd, met daaraan vastgekoppeld certificering. Uit de groep overblijfouders zijn 2 coórdinatoren aangesteld, te weten Katinka Bemelmans en Inge Vandewall.

De algemene gang van zaken staat beschreven in een handboek.
Dit handboek is goedgekeurd door de MR en kunt u op school inzien.

Dagelijkse gang van zaken
Er bestaat de mogelijkheid om op school tijdens de middagpauze over te blijven. De kosten bedragen € 1,35 per keer. Ouders kunnen een strippenkaart kopen. Die strippenkaart blijft geldig gedurende de schoolperiode en blijft ook op school. Telkens als het kind overblijft, wordt de strippenkaart afgestempeld. Als de kaart vol is gaat deze mee naar huis.

Wanneer kan een strippenkaart gekocht worden?
Elke eerste maandag van de maand, zit een van de overblijfouders om 8.00 uur in de gemeenschapsruimte van cluster 2 en dan kan tegen contante betaling een kaart gekocht worden. Er worden kaarten met verschillende aantallen aangemaakt (10, 20 en 40 keer). Van dit bedrag worden o.a. spelmaterialen gekocht en worden de overige kosten betaald. Het is de bedoeling dat elk kind zelf brood, drinken (goed verpakt) en eventueel fruit meeneemt, dus geen snoep. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders van de kinderen. 

Het overblijven gebeurt in de lokalen. De kinderen hebben minimaal 20 minuten tijd om te eten. Na het opruimen wordt er bij droog weer buiten op de “speelplaats” gespeeld. Alle kinderen spelen of buiten of binnen, omdat anders geen goed toezicht geregeld kan worden. Mag uw kind om een of andere reden niet naar buiten, geef dan een briefje mee! 
 
Tijdens het overblijven zijn de schoolregels van kracht, waaronder de regels van "Beter omgaan met elkaar".
 
We kunnen altijd nieuwe overblijfouders gebruiken.

Wie is Wie?

Coördinator Tussenschoolse opvang.

Katinka Bemelmans en Inge Vandewall.

Overblijfouders:

Ook wij als overblijfouders willen ons graag even voorstellen. Sommigen van ons hebben nog kinderen die op ’t Kirkeveldsje zitten, van anderen zijn de kinderen al uitgevlogen. 

We helpen allemaal met het overblijven, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen gezellig samen hun boterhammen kunnen opeten, lekker kunnen (buiten)spelen, of als dat nodig is, een luisterend oor of een troostende schouder bij ons kunnen vinden. 

Vaste gezichten in de groepen vinden we voor de kinderen heel belangrijk, maar ook dat alle kinderen ons leren kennen. Daarom wisselen we per twee maanden van groep. Zo leren niet alleen de kinderen alle overblijfouders kennen, maar weten wij ook wie alle kinderen zijn.
 

 


Overblijven en SWPBS

De overblijfouders hebben een tweetal bijeenkomsten SWPBS bijgewoond. Zij zullen dezelfde regels hanteren en doelen nastreven als het team. 


Scholing Overblijfteam

De nieuwe overblijfouders zullen een e-learning cursus volgen via de Onderwijsacademie. Er wordt gestart met een basistraining. De coördinatoren zullen additioneel de cursus Coördinator TSO volgen.


Activiteiten

Onderstaand artikel komt uit het tijdschrift "PrimaOnderwijs.nl".
Leuk om te zien dat onze activiteit landelijke bekendheid heeft gekregen. 
Op korte termijn gaan we ons erin verdiepen wat we met het gewonnen geld voor de oudere kinderen kunnen realiseren op de speelplaats.