U bent hier

Schooltijden

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur tot 11.45 uur pauze van 10.00 tot 10.15 uur (groep 4 t/m 8) 10.20 - 10.35 (groep 1 t/m 3)  en 13.00 uur tot 15.15 uur
Woensdag:              08.30 uur tot 12.30 uur
Vrijdag:                    groepen 1  t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij.

Inlooptijd
Aan het begin van de ochtend en het begin van de middag hanteren wij een inlooptijd. Wat houdt dat in?
Tien minuten voor half negen en tien voor één gaat de bel. Vanaf dat moment gaan de leerlingen naar binnen. Om half negen en om één uur gaat de zoemer. Op dat moment beginnen de lessen. We hechten er veel waarde aan op tijd te beginnen.
De ouders van de kleutergroepen kunnen de kinderen tijdens de inlooptijd naar binnen brengen. Bij de zoemer zijn alle ouders buiten de klas.
Vanaf groep 3 is het kind zelfstandig genoeg om tijdens de inlooptijd alleen naar binnen te komen.
Stuur uw kind tijdig, maar niet te vroeg naar school. ’s Morgens is vijftien minuten voor het schoolbegin op de speelplaats toezicht door de leerkrachten, totdat de eerste zoemer gaat. In de middag gaat de poort om tien voor een open en kunnen de kinderen meteen naar binnen lopen. De school is niet aansprakelijk voor situaties die ontstaan voorafgaand aan het toezicht.

Afwijkende schooltijden:
Op de vrijdag voor de kerstmis, de carnavalsviering op school en de vakantiemei op de laatste schooldag zijn er activiteiten waardoor de schooltijden aangepast kunnen worden. Dit wordt tijdig aangegeven in het informatieblad.

Ziekmelding
Als een kind ziek is dienen de ouders/verzorgers de school te bellen tussen 8.00u en 9.00u. Heeft de school geen bericht over de afwezigheid van een kind vernomen, dan zal de leerkracht contact opnemen met de ouder/verzorgers. De ziekmelding wordt aan de leerkracht doorgegeven en genoteerd op de absentielijst. Ook als een kind naar de dokter moet, dient men dit bij de leerkracht te melden.