U bent hier

Verkeersactiviteiten


Verkeersveiligheid is voor kinderen van levensbelang.
Jonge kinderen worden in het verkeer vaak begeleid door hun ouders. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de verkeersopvoeding, maar staan daarin niet alleen. Gemeenten en de provincie als “wegbeheerders” hebben ook een belangrijke rol. Zij bepalen de inrichting van veilige routes: wegen, wandelpaden, fietspaden en niet te vergeten ruimte om te spelen.

Onze school heeft het Limburgse Verkeersveiligheidslabel “SCHOOL op SEEF ”

Bij de hoofdingang hangt het Limburgse verkeersveiligheidslabel.
Scholen die actief zijn op het gebied van theoretische en praktische verkeerseducatie en daarbij de ouders betrekken mogen zich een SCHOOL op SEEF noemen. Een school met zo'n label doet samen met ouders het maximaal haalbare om kinderen alert en vaardig te maken in het verkeer. De school maakt haar inspanningen zichtbaar, zowel aan ouders als aan de wijdere omgeving.

Elk schooljaar worden activiteiten georganiseerd. Zo hebben jullie vast wel een keer de grote Seef gezien bij het zebrapad aan    onze school. Seef was dringend op zoek naar ouders die willen brigadieren.
In het submenu lees u meer over de verkeerseducatie.

Om dit goed vorm te geven is op school een verkeersouder en een verkeerscoordinator aangesteld.

Wat is een verkeersouder?

Een verkeersouder heeft op school een spilfunctie tussen ouders, team en directie. Naar buiten toe vormt hij of zij de brug tussen verschillende partijen: school, ouders, gemeente, Veilig Verkeer Nederland-afdeling, politie etc.

Een verkeersouder betrekt ouders bij verkeersveiligheid en vraagt blijvende aandacht voor verkeersveiligheid. Tot slot helpt een verkeersouder antwoorden te vinden op vragen en oplossingen voor problemen. Deze verkeersouder hoeft dit niet alleen te doen. Zij doet dit samen met de verkeerscoordinator.

De verkeersouder voor 't Kirkeveldsje is mevrouw Saskia Eggen.

Verkeerscoordinator:

Vanuit het team is een verkeerscoordinator aangesteld. Dit is Maud Huntjens. Juf Maud volgt bijeenkomsten van gemeente Nuth in het kader van verkeer (Vebo-overleg). Daarnaast is ROVL (Regionaale Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) een bron van informatie. Meer weten? Bezoek de site: www.rovl.nl

Oproep aan ouders: leer je kind meer in het verkeer!
Kinderen leren verkeersregels en veilig gedrag voor een groot deel door de ervaring die zij opdoen als ze lopend of fietsend aan het verkeer deelnemen.
Ouders kunnen een belangrijk aandeel leveren in deze praktische verkeerseducatie door op zo veel mogelijk momenten met hun kinderen het verkeer in te gaan, goed voorbeeldgedrag te vertonen en hun kinderen te coachen in hun verkeersgedrag.