U bent hier

Verkeerseducatie

Verkeerseducatie, meer dan kerndoelen.

 

 

Verkeerseducatie op school moet aansluiten bij de kerndoelen. Om dat te bereiken gebruiken scholen doorgaans een verkeersmethode.

Wij gebruiken de methode Wegwijs van Malmberg. De verkeersmethode Wegwijs maakt kinderen van groep 1 t/m 8 bewust van hun eigen gedrag en dat van anderen. De verkeerstheorie is gekoppeld aan de dagelijkse situaties waarin kinderen op straat verkeren. De eigen omgeving staat hierbij centraal. Daardoor verhoogt de methode hun inlevingsvermogen. Met Wegwijs zitten kinderen midden in het verkeer!

Een belangrijk onderdeel van methodisch verkeersonderwijs is het toepassen van de theorie in de praktijk, bijvoorbeeld via praktische oefening op het schoolplein of in de schoolomgeving. Ouders worden daarbij actief betrokken en er is veel aandacht voor het verkeer in de schoolomgeving. Deze activiteiten zijn geen kerndoelen, maar komen de verkeersveiligheid van kinderen direct of indirect natuurlijk wel ten goede.