U bent hier

Rapporten

Vanaf schooljaar 2016-2017  ziet de uitgave rapporten en oudercontacten er als volgt uit:

 

We starten het schooljaar met de groep bevorderende activiteiten in de gouden weken. De Gouden Weken zijn de eerste zes weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Binnen deze weken krijgen de ouders tijdens de algemene informatieavond zicht op het leerstofaanbod en het reilen en zeilen van de groep .

Aansluitend aan de gouden weken worden ouder-vertelgesprekken georganiseerd. In het ouder-vertelgesprek  gesprek geven wij u, als ouder/verzorger graag de gelegenheid om de leerkracht te vertellen wat uw beeld van uw kind is. Samen het kind verder helpen is daarbij het uitgangspunt.

In februari wordt het eerste rapport aan het kind meegegeven en worden alle ouders uitgenodigd voor een vorderingen-gesprek. De ouders brengen het rapport mee bij het gesprek. Het rapport zit in een speciaal rapportmapje. In de insteekhoesjes van het mapje kunt u de rapporten van de gehele schoolloopbaan bewaren. Deze map wordt eenmalig verstrekt voor de gehele schooloopbaan. De rapportmap verwachten we binnen drie weken terug op school. Het rapport dat aan het einde van het schooljaar wordt uitgegeven verwachten we in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Als een rapport wordt ingeleverd, wordt dit aangetekend op een registratielijst. Raakt een rapport thuis kwijt en wordt het dus niet ingeleverd, zijn wij genoodzaakt de kosten voor een nieuw map door te berekenen aan de ouders. De leerling wordt dan gevraagd € 2,50 te betalen. De kinderen van groep 8 hoeven de map na het laatste rapport niet meer mee terug te brengen.
Wij gaan ervan uit dat iedereen trots is op de map en dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Twee weken voor het rapport wordt voor de groepen 3 tot en met 8 een ‘Kijkmoment’ ingepland. Dan kunnen ouders schriften en werkboeken inkijken en zich alvast een beeld vormen van het rapport. Op ’t Kirkeveldsje rapport staan geen cijfers maar woordwaarderingen (goed, ruim voldoende, voldoende, zwak, onvoldoende). De woordwaarderingen sluiten goed aan bij de niveauwaarderingen van het Cito-leerlingvolgsysteem. In februari kunnen de resultaten van de cito toetsen vermeld worden op het rapport.
Nieuw op het rapport is de vermelding van executieve functies die met dezelfde woordwaardering worden weer gegeven. Executieve functies zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast taken uit te voeren.
Het tweede rapport volgt aan het einde van het schooljaar en ook dan worden alle ouders uitgenodigd voor een vorderingen-gesprek.