U bent hier

Huiswerklijn

Huiswerklijn.

Middels dit beleidsstuk willen wij duidelijkheid scheppen over de manier waarop er op Basisschool ‘t Kirkeveldsje huiswerk gegeven wordt. We onderscheiden twee soorten huiswerk:

 • Oefenwerk
 • Structureel huiswerk.

Oefenwerk

De leerlingen uit groep 3 t/m 8 krijgen, indien nodig oefenwerk, mee als ondersteuning van het leerproces op school. Het oefenwerk heeft de volgende functies:

 • Extra oefenen van de behandelde oefenstof als blijkt dat een leerling of de hele groep dit nodig heeft.
 • Extra oefenstof voor de leerlingen die het nodig hebben, zoals vermeld in een HGA (altijd in overleg met ouders)
 • Voorbereiden van nieuwe opdrachten (bijvoorbeeld thuis voorbereiden van teksten)

Oefenwerk dat mee naar huis gaat, is werk waarbij de leerling over het algemeen geen instructie nodig heeft en zelfstandig kan verwerken. In sommige gevallen is begeleiding door ouders wel gewenst.

Structureel huiswerk

Aanpak/ inhoud taal en rekenen:
Opbouwende lijn in frequentie, tijdsduur en inhoud:

 • Groep 5: 2x per week: taal en rekenen, bij het leren voor een toets, vervalt 1 x huiswerk.
 • Groep 6: 2x per week: taal en rekenen, bij het leren voor een toets, vervalt 1 x huiswerk.
 • Groep 7: 3x per week: taal, rekenen en het leren voor een toets of een onderdeel dat de leerkracht nodig acht.
 • Groep 8: dagelijks als vast onderdeel.
  Er wordt gedifferentieerd in omvang en moeilijkheidsgraad.

Corrigeren
Er wordt afwisselend klassikaal, individueel en in coöperatieve werk-vormen nagekeken. De leerkracht neemt steekproeven en let op fouten en verzorging.

Toetsen en het leren van w.o.
Na elke blok vindt een toets plaats. De verschillende toetsen worden gespreid en er wordt rekening gehouden met de toets van de paralelgroep. Er wordt thuis geleerd. Kinderen worden begeleid in het leren voor toetsen.

Spreekbeurt, Keek op de week en boekenkring

 • Groepen 4 en 5: spreekbeurt op vrijwillige basis en wekelijkse boekenkring. De leerlingen kiezen een onderwerp en de leerkracht deelt de leerlingen in. Na afloop van de spreekbeurt worden tips en tops door de leerkracht gegeven.
 • Groepen 6 t/m 8: spreekbeurt, ‘Keek op de week’ (bespreking krantenberichten/ actueel thema) en wekelijkse boekenkring. De leerlingen werken thuis en op school. Ze  kiezen een onderwerp en de leerkracht deelt de leerlingen in. Na afloop van de spreekbeurt en ‘Keek op de Week’ worden tips en tops door de leerkracht gegeven.

Rapportage/ huiswerk
Waardering op 2e en 3e rapport groep 7 en op alle rapporten groep 8. Er wordt gelet op verzorging, op aantal fouten en of het wel/ niet op tijd gemaakt is.
Deze items komen tijdens het oudergesprek altijd aan bod. Is het huiswerk drie keer niet in orde, dan gaat een briefje mee naar huis voor ondertekening.